movie95 ดูซีรี่ส์ออนไลน์ฟรีไม่มีค้าใช้จ่าย

movie95.com ดูซีรี่ส์ออนไลน์ฟรีไม่มีค้าใช้จ่าย


เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 1-38 55

เรื่องย่อ
เรื่องราวเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระนางบูเช็กเทียนแห่งราชวงศ์ถัง วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนางกำนัลฝ่ายในของวังหลวงถึงสามศพ โดยกงกง ขันทีผู้ดูแลฝ่านในไม่ได้ให้ความสนใจต่อคดีที่เกิดขึ้น ทำให้ 'เซี่ยเหยาหวน' ขุนนางหญิงผู้ตรวจการในวังหลัง เกิดความสงสัยและไม่ยอมให้คดีสะเทือนขวัญนี้เงียบหายไป นางจึงลงมือสืบสวนเรื่องทั้งหมด โดยมีแม่ทัพฉินให้ความช่วยเหลือ ด้วยความสามารถ ความฉลาด และปฏิภาณไหวพริบ รวมไปถึงความช่วยเหลือจากมิตรสหายอีกมากมาย ทำให้การสืบคดีของนางบรรลุผล จนทำให้พระนางบูเช็กเทียนแต่งตั้งเซี่ยเหยาหวน ให้สามารถสืบคดีที่ไม่เป็นธรรมต่างๆได้ แล้วเธอจะสามารถไขคดีอีกมากมายได้ลุล่วงหรือไม่ โปรดติดตาม 'เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ
เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 1-38

ดูอนิเมะเรื่อง เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 1-38


เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 01

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 02

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 03

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 04

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 05

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 06

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 07

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 08

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 09

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 10

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 11

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 12

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 13

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 14

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 15

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 16

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 17

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 18

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 19

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 20

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 21

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 22

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 23

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 24

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 25

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 26

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 27

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 28

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 29

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 30

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 31

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 32

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 33

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 34

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 35

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 36

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 37

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector ตอนที่ 38


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

เซี่ยเหยาหวน อิสตรียอดนักสืบ พากย์ไทย Dynasty Female Inspector | ซีรี่ย์จีน | พากย์ไทย |

แฟนเพจ