movie95 ดูซีรี่ส์ออนไลน์ฟรีไม่มีค้าใช้จ่าย

movie95.com ดูซีรี่ส์ออนไลน์ฟรีไม่มีค้าใช้จ่าย


The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 1-45 10

เรื่องย่อ
เป็นเรื่องราวของซูม่อเอ่อร์ หญิงสาวชาวเคอเอ่อร์ชิ่น ผู้มีนิสัยห้าวหาญ เสียสละ ยินยอมเสียสละเพื่อส่งเสริมผู้อื่น ในพิธีแข่งม้า นางมีโอกาสได้รู้จักกับตัวเอ๋อร์กุ่นคบกันเป็นสหายที่ดี แต่แล้วในทุ่งหญ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง ชาฮาเอ่อร์รุกรานเคอร์เอ่อร์ชิ่น ซูม่อเอ่อร์สูญเสียญาติมิตร เผ่าเคอเอ่อร์ชิ่นตัดสินใจใช้การแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับต้าจินเพื่ออาศัยอิทธิพลอำนาจบารมีของต้าจิน ประคองชนเผ่าให้อยู่รอด จึงส่งปู้มู่ปู้ไท่ (จักรพรรดินีเสี้ยวจวง/อวี้เอ่อร์ จากจอมนางไร้น้ำตา) ไปเป็นพระชายารองของหวงไท่จี๋ (ตอนนั้นยังมีตำแหน่งเป็นเป้ยเล่อเหย่) ซูม่อเอ่อร์ติดตามปู้มู่ปู้ไท่ไปต้าจินในฐานะหลานสาว และได้พบตัวเอ๋อร์กุ่นอีกครั้ง เมื่อรู้ว่าตัวเอ๋อร์กุ่นมีฐานะเป็นถึงเป้ยเล่อเหย่ผู้สูงส่ง ซูม่อเอ่อร์จึงได้แต่เก็บงำความรักที่มีต่ออีกฝ่ายไว้ ขณะนั้นอำนาจ ผลประโยชน์ครอบงำจิตใจผู้คน ทั้งยังมีผู้คนคอยยุยง หวงไท่จี๋และตัวเอ๋อร์กุ่นพี่น้องร่วมสายเลือด เกิดความบาดหมาง ใกล้แตกหัก แต่เมื่อตัวเอ๋อร์กุ่นกำลังจะเลือกเดินทางผิด สวรรค์ก็ส่งซูม่อเอ่อร์มายังข้างกายเขา ทั้งสองร่วมฝ่าฟันอุปสรรค ฝ่าภยันตรายด้วยกัน ซูม่อเอ่อร์ใช้ความรัก ความเข้าใจและการเสียสละของตนเอง สอนให้ตัวเอ๋อร์กุ่นเข้าใจว่าพี่น้องสำคัญว่าอิทธิพลและอำนาจ สุดท้ายตัวเอ๋อร์กุ่นและหวงไท่จี๋คลี่คลายความบาดหมาง พี่น้องร่วมใจ สามัคคีนำกองธงทั้งแปดรวบรวมแผ่นดิน สถาปนาราชวงศ์ชิง
The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 1-45

ดูอนิเมะเรื่อง The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 1-45


The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 01

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 02

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 03

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 04

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 05

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 06

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 07

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 08

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 09

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 10

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 11

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 12

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 13

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 14

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 15

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 16

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 17

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 18

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 19

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 20

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 21

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 22

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 23

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 24

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 25

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 26

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 27

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 28

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 29

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 30

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 31

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 32

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 33

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 34

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 35

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 36

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 37

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 38

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 39

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ ซับไทย ตอนที่ 40


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

The Legend of Jasmine ตำนานซูม่อเอ่อร์ | ซีรี่ย์จีน | ซับไทย/บรรยายไทย |

แฟนเพจ