movie95 ดูซีรี่ส์ออนไลน์ฟรีไม่มีค้าใช้จ่าย

movie95.com ดูซีรี่ส์ออนไลน์ฟรีไม่มีค้าใช้จ่าย


ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep 1-36 [พากย์ไทย] 502

เรื่องย่อ
เรื่องราวความรักระหว่างคนอมตะกับมนุษย์เรื่องนี้ตั้งขึ้นที่หางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของศาลทางใต้ และเกี่ยวกับปีศาจงูอายุ 1,000 ปีบำเพ็ญเพียรจนมีร่างที่เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงที่สวยและตกหลุมรักกับชายหนุ่ม อย่างไรก็ตามพระภิกษุสงฆ์จะเข้ามาแทรกแซงและกีดกันความรักของทั้งคู่
ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep 1-36 [พากย์ไทย]

ดูอนิเมะเรื่อง ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep 1-36 [พากย์ไทย]


ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep01 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep02 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep03 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep04 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep05 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep06 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep07 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep08 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep09 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep10 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep11 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep12 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep13 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep14 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep15 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep16 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep17 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep18 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep19 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep20 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep21 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep22 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep23 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep24 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep25 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep26 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep27 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep28 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep29 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep30 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep31 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep32 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep33 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep34 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep35 พากย์ไทย

ตำนานรัก นางพญางูขาว The Legend of White Snake Ep36 พากย์ไทย


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

ตำนานรัก นางพญางูขาว | ดูซีรี่ย์ | เว็บดูซีรี่ย์ | ซีรี่ย์ออนไลน์ | ซีรี่ย์2021 | ซีรี่ย์ย้อนหลัง | ซีรี่ย์อัพเดทล่าสุด | ซีรี่ย์ต่างประเทศ | ซีรี่ย์จีน | พากย์ไทย |